Halka Arz Olan Şirkete Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı Getirildi Halka Arz Olan Şirkete Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı Getirildi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 18 Mayıs tarihli bülteninde, Denge Yatırım Holding A.Ş.’nin hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda, suç duyurusunda bulunulması kararı verildiği açıklandı.

Bültende yer alan bilgiye göre, Raci Şaşmaz için suç duyurusuna neden olan eylemler şu şekilde belirtildi;

-          Denge Yatırım'ın bağlı ortaklığı Toma Finance Limited'in kârının/mal varlığının ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak ilişkili taraf lehine azaltılması.

-          Denge Yatırım'ın bağlı ortaklığı Toma Finance Limited kayıtlarında muhasebe hilesi yapılarak Denge Yatırım'ın konsolide finansal tablo ve raporlarının gerçeği yansıtmayan şekilde düzenlenmesi.

Raci Şaşmaz ismi en çok, Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz isimli dizilerin senaristi ve yapımcılığını yapmasıyla biliniyor.

raci şaşmaz spk

Yapılan usulsüzlükler Sermaye Piyasası Kanunu’nunda belirtiliyor.

110’uncu maddesinin birinci fıkrasının C bendinde yer alan;

 “Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunarak kârlarını veya malvarlıklarını azaltmak veya kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engellemek” ve

yine kanunda yer alan 112’inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan;

“Kasıtlı olarak;
a) Finansal tablo ve raporları gerçeği yansıtmayan şekilde düzenleyenler,
b) Gerçeğe aykırı hesap açanlar,
c) Kayıtlarda her türlü muhasebe hilesi yapanlar,
ç) Yanlış veya yanıltıcı bağımsız denetim ve değerleme raporu düzenleyenler ile düzenlenmesini sağlayan ihraççıların sorumlu yönetim kurulu üyeleri veya sorumlu yöneticileri, 5237 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre cezalandırılır. Ancak, özel belgede sahtecilik suçundan dolayı cezaya hükmedebilmek için, sahte belgenin kullanılmış olması şartı aranmaz.” maddelerinden yargılama yapılacak.” maddeleri gereğince yargılama yapılacak.