Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK) tarafından 19 Şubat 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde MIA Tech Corporation Devir İşlemi Hakkında açıklamalar yapıldı.

Şirketin sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin olarak ABD merkezli bir şirketle imzalanan niyet mektubuna istinaden Şirket ile bahsi geçen şirket arasındaki gerçekleştirilen müzakereler neticesinde 17.02.2024 tarihinde sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşme ile; Şirketin sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin olarak New York merkezli iştirak MIA Tech Corporation’a ürünlerin satış ve pazarlaması ile ilgili olarak lisans verilmesi, New York merkezli iştirak MIA Tech Corporation’ın %51 payının ABD merkezli bir yatırımcıya satılması, şirketin sağlık alanında geliştirdiği yazılımların yurtdışı satış ve pazarlama faaliyetlerinin MIA Tech Corporation üzerinden gerçekleştirilmesi konularında mutabakata varıldı. Anılan sözleşme ile şirket tarafından MIA Tech Corporation’a toplamda 90.196.078 Amerikan Dolarını bulacak bir lisans satışı gerçekleştirilecek. İlk aşamada 22.549.019 Amerikan Doları tutarında satış yapılacak olup kalan bakiye kısım MIA Tech Corporation’un faaliyetleri ve yaptığı satışlar çerçevesinde kademeli olarak yapılacak. Açıklamanın tam metni şu şekilde oldu;

''Şirketimizin sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin olarak ABD merkezli bir şirketle imzalanan niyet mektubuna ilişkin bilgiler 30.10.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

22-26 Nisan Haftasında Bilançosunu Açıklayacak 3 Şirket Belli Oldu 22-26 Nisan Haftasında Bilançosunu Açıklayacak 3 Şirket Belli Oldu

Şirketimiz ile bahsi geçen şirket arasındaki gerçekleştirilen müzakereler neticesinde 17.02.2024 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme ile;

·         Şirketimizin sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin olarak New York merkezli iştirakimiz MIA Tech Corporation’a ürünlerin satış ve pazarlaması ile ilgili olarak lisans verilmesi,

·         New York merkezli iştirakimiz MIA Tech Corporation’ın %51 payının ABD merkezli bir yatırımcıya satılması,

·         Şirketimizin sağlık alanında geliştirdiği yazılımların yurtdışı satış ve pazarlama faaliyetlerinin MIA Tech Corporation üzerinden gerçekleştirilmesi

konularında mutabakata varılmıştır.

İmzalanan sözleşme sonrasında şirketimizin sağlık alanındaki mevcut faaliyetleri aynı şekilde devam edecektir.

Anılan sözleşme ile şirketimiz tarafından MIA Tech Corporation’a toplamda 90.196.078 Amerikan Dolarını bulacak bir lisans satışı gerçekleştirilecektir. İlk aşamada 22.549.019 Amerikan Doları tutarında satış yapılacak olup kalan bakiye kısım MIA Tech Corporation’un faaliyetleri ve yaptığı satışlar çerçevesinde kademeli olarak yapılacaktır. Söz konusu satış neticesinde elde edilen lisans bedelinin %51’i şirketimiz tarafından nakden tahsil edilecek bakiyesi ise şirketimiz tarafından MIA Tech Corporation’a sermaye olarak aktarılacaktır. 

Sağlık yazılımları alanında Türkiye dışında birlikte çalışacağımız ortağımızın yüzden fazla şirketi kârlı işletmelere dönüştürme konusundaki başarısı, güçlü finansal yapısı ve uzun yıllardır sahip oldukları deneyim ile bu çok kıymetli işlemin iş mükemmelliği ve yenilik yolculuğunda önemli bir adım olduğunu bizlere göstermektedir. Sağlık teknolojileri yazılımlarının ve MIA Tech Corporation’un tamamının satın alınması talebiyle başlayan müzakere süreci şirketimizin küresel sağlık teknolojileri pazarındaki hedefleri ve Türkiye’yi bu alanda önde gelen merkezlerden biri haline getirme amacı doğrultusunda yukarıda açıklandığı şekilde nihayete erdirilmiştir.

Yatırım alan yerli ve milli yazılımımız, bir ülkenin tüm sağlık faaliyetlerinin merkezi bir platform üzerinden entegre bir şekilde yönetilmesini sağlamaktadır. Çeşitli yazılım ve donanım entegrasyonları ile beraber oluşturulan modüler yapıyla sağlık sistemlerinde kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacak ölçekte bir sistem sunulmaktadır. Bu sistem, uygulama yapılan ülkelerin ya da bölgelerin sağlık altyapısı anlamında kalkınmasını sağlayacağı gibi nitelikli iş gücüne de önemli ölçüde katkı sağlayarak ileri düzey sağlık çözümleri/hizmetleri sunacak kapasitededir.

Yeni yatırım ile birlikte MIA Tech Corporation; dijital sağlık sektörünün 2030 yılında 18 Milyar Amerikan Dolarlık bir büyüklüğe ulaşması beklenen Orta Doğu Bölgesi ve Kuzey Amerika başta olmak üzere, uluslararası sağlık bilişim piyasasında iş geliştirme faaliyetlerine başlayacak olup, alıcının faaliyetleri ile iş geliştirme operasyonları, pazar payı büyümesi ve Ar-Ge faaliyetleri de aynı zamanda desteklenerek uzun vadeli iş birlikleri ile çeşitli yatırımlar gerçekleştirilmesi planlamaktadır. Bu minvalde çeşitli hedefler belirlenmiştir.

Bu hedefler;

  • Kuzey  Afrika’da sağlık hizmetlerine erişimi artırmak için yerel sağlık  kuruluşlarıyla iş birliği yapılması,
  • Dünya  üzerinde herhangi bir ülkenin tüm sağlık yazılım altyapısının planlanması  ve gerektiği taktirde de o ülkeye ortak yatırımların yapılması,
  • Sağlık  merkezlerinin altyapısı güçlendirilerek, tıbbi ekipman ve çözüm odaklı  teknolojilerin temin edilmesi,
  • Orta  Doğu’da kronik hastalıkların yönetimi için yenilikçi çözümler  geliştirilmesi,
  • Dijital  sağlık platformları aracılığıyla hastaların takibi ve yönetiminin  kolaylaştırılması,
  • Kuzey  Amerika’da yaşlanan nüfusa yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi,
  • ⁠Uzaktan  sağlık hizmeti yazılımları ve buna bağlı modüller ile globalde bu sisteme  entegre olan ve kullanan milyonlarca üyeye ulaşacak bir sistemi geliştirmek,
  • Uzaktan  sağlık hizmetleri sunan mobil uygulamalar ve evde sağlık takibi ve bakımı  için çeşitli ekipman, teçhizat ve yazılımların geliştirilmesi,
  • Karma  Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik teknolojilerinin  desteğiyle sağlık alanında yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi ve bunun  globalde yer alan sağlık sistemlerine entegrasyonu ve yönetilmesi,
  • Ortaklık  yapılan ülkedeki sağlık sistemine dair yazılım ve bakım hizmetlerinin  beraberce geliştirilmesi

konu başlıklarını içermektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.

Editör: Ece Çavuşlu