2024 Bedelsiz Sermaye Artırım Takvimi 2024 Bedelsiz Sermaye Artırım Takvimi

Aksigorta A.Ş ve Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin, sermaye artırımı başvuruları, kurul tarafından kabul edildi. Aksigorta A.Ş (AKGRT), %163,39 oranında bedelli, Alkim Kağıt (ALKA) ise %250 oranında iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz olarak sermaye artırımı yapacak.

Alkim Kağıt  #ALKA Yüzde 250 Bedelsiz Verecek

alka bedelsiz tablo

Şirketin sermayesinin 52.500.000.-TL (Elliikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası)'dan, tamamı müsait özkaynak kalemlerinden; 99.846.844,21 TL' sı Olağanüstü Yedeklerden, 23.647.927,87 TL'sı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından ve 7.755.227,92 TL'sı Gayrimenkul Satış Kazançlarına ait fondan karşılanmak üzere, toplamı 131.250.000-TL (Yüzotuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sı bedelsiz sermeye artırım yöntemi ile ilave edilerek 183.750.000.-TL (Yüzseksenüçmilyonyediyüzellibin Türk Lirası)'sına çıkarılmasına, artan 131.250.000-TL (Yüzotuzbirmilyonikiyüzellibin Türk Lirası)'sına tekabül eden 13.125.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz dağıtılacak.

Aksigorta A.Ş. #AKGRT Yüzde 163 Bedelli Verecek

akgrt bedelli tablo

612.000.000,00 TL tutarındaki mevcut sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 1.000.000.000,00 TL tutarda artırılarak 1.612.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına; bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve 1 TL nominal değerli 100 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine karar verildi.