Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında 32 liradan halka arz olan Penta Teknoloji (PENTA), çıkarılmış sermayesinin, 750.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 43.724.000 TL'den 349.792.000 TL tutarında (%800 oranında) artırılarak 393.516.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin SPK’ya yaptığı başvuru onaylandı.

Penta Ticaret, çıkarılacak 349.792.000 TL sermayenin 342.000.000 TL'sinin hisse senedi ihraç primlerinden ve 7.792.000 TL'sinin geçmiş yıllar karlarından karşılanmasına karar verildiğini, Ağustos ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yatırımcılarıyla paylaşmıştı.

penta bedelsiz tablo

Halka Arz Sonrası Yüzde 1.150 Prim Yaptı

2021 Mayıs ayında, 32 lira fiyatla halka arz eden PENTA, halka arz sonrası, 13 Ekim 2022 tarihli kapanış fiyatına göre %1.150 prim yaptı.

Yeni Halka Arzın Sonuçları Açıklandı! Bireysel Yatırımcıya Bu Kadar Lot Düştü Yeni Halka Arzın Sonuçları Açıklandı! Bireysel Yatırımcıya Bu Kadar Lot Düştü

En yüksek kapanış fiyatı ise, 3 Haziran 2022’de 464,30 TL ile gerçekleşti.