Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 27 Ekim tarihli haftalık bültende, Sasa Polyester’in (SASA) tahsisli sermaye artırımı başvurusuna onay verdiğini duyurdu.

Bültende, SASA’nın tahsisli sermaye artırımına dair detaylar şöyle açıklandı;

sasa şartlı sermaye artırımı tablo

Dev şirketin Sermaye Artırımına Onay Geldi Dev şirketin Sermaye Artırımına Onay Geldi

SASA Polyester Sanayi A.Ş.’nin (SASA) 2.240.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, ihraç etmiş olduğu 200.000.000 Euro nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) 28.200.000 Euro nominal değerli kısmının paya dönüştürülmek suretiyle itfası kapsamında gerçekleştirilecek şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde 2.255.830.245 TL’ye artırılacak olması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve PDT ihracı aşamasında belirlenen şartlar çerçevesinde 1 TL nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için 1,7814 Euro dönüştürme fiyatı üzerinden olmak üzere 100.000 Euro birim nominal değerli bir adet PDT karşılığında 5.613.562,37 adet (56.135,62 lot) SASA payı verilmek suretiyle PDT yatırımcılarına tahsisli olarak ihraç edilecek 15.830.245 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.