Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN) SPK’dan idari para cezası aldı.

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (GESAN), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kendisine ve yönetim kurulu üyelerine idari para cezası uygulandığını duyurdu. Şirket, cezanın nedeninin halka arzdan elde ettiği gelirin kullanımına ve muhasebe kayıtlarına ilişkin şekli uygunsuzluklar olduğunu belirtti.

Şirket, 19/08/2021 tarihinde gerçekleştirdiği halka arzdan elde ettiği gelirin bir kısmını iştiraki olan Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi A.Ş.'ye aktardığını, ancak bunu fon kullanım raporlarında belirtmediğini ifade etti. Şirket, bu durumun SPK kararlarına göre uygun görülmediğini bildirdi.

Enerji Devi, Cengiz Holding'e 139 Milyonluk Satış Yaptı Enerji Devi, Cengiz Holding'e 139 Milyonluk Satış Yaptı

GESAN, ayrıca halka arzdan elde ettiği ve atıl durumdaki gelirin farklı bankalara ve kurumlara yönlendirilmesi sırasında yeni açılmış hesaplar yerine mevcut hesaplar üzerinden takip edilmesi nedeniyle muhasebe kayıtlarında şekli bir uygunsuzluk olduğunu açıkladı.

Şirket, halka arzdan elde ettiği gelirin üretim kapasitesinin artırılması, hammadde alımı, makine, teçhizat ve ekipman alım ve yenilemeleri gibi konularda harcandığını ve bunun yıllık hasılat ve yıllık net kar rakamlarındaki artış oranlarıyla gösterilebileceğini savundu.

Şirket, idari para cezasına ilişkin yeni gelişmeler olması halinde kamu ile paylaşacağını bildirdi.

KAP Açıklaması

"02/11/2023 tarihinde yayınlanan, 2023/67 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni’nde duyurulan ve Şirketimize ve Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimize uygulanmış olan İdari Para Cezaları ile ilgili olarak açıklamalarımız aşağıdaki şekildedir;

Şirketimiz 19/08/2021 tarihinde gerçekleşen halka arzdan elde etmiş olduğu gelirin kullanımına yönelik olarak, Halka Arz İzahnamesinde,

–          Üretim kapasitesinin artırılması,

–          Hammadde alımı,

–          Makine, teçhizat ve ekipman alım ve yenilemeleri,

konularında harcama yapılacağı belirtilmiş ve yukarıdaki maddelere yer verilmiştir. Bilindiği üzere Şirketimizin esas faaliyet konusu mühendislik ve taahhüt işleri üzerinedir ve Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi A.Ş., Girişim Elektrik Grubunun üretim faaliyetlerini yürütmektedir. Yukarıda belirtilen maddeler, üretim ile bağlantılı olduğu için, halka arzdan elde edilen gelirin bir kısmının iştirakimiz için kullanılması uygundur. Ancak verilen İdari Para Cezalarında da belirtildiği üzere yapılan harcamaların fon kullanım raporlarında iştirakimiz adına yapılmış olduğunu belirtmemek, Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına göre şeklen uygun görülmemiştir.

Halka arzdan itibaren, açıklamış olduğumuz yıllık finansal raporlarda incelendiğinde, üretim için yapılmış olan harcamaların grubumuzun büyümesine olan etkisi açıktır. Yıllık Hasılat ve Yıllık Net Kar rakamlarındaki yıllara sâri artış oranları, harcamaların doğru bir şekilde ve belirtildiği gibi kullanıldığının göstergesidir.

İdari Para Cezalarında belirtilen muhasebe kayıtları ile ilgili husus ise, halka arzdan elde edilen ve atıl durumdaki gelirin daha yüksek getiriler ile değerlendirilmesi için farklı bankalara ve kurumlara yönlendirilmesi ancak yönlendirilen yerlerdeki yeni açılmış hesaplar yerine mevcut hesaplar üzerinden takip edilmesi nedeni ile şekli bir uygunsuzluk olduğu şeklinde açıklanabilir."