Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN), bazı taşınmazlarını yeni kurulacak bir şirkete kısmen bölünme yoluyla devredeceğini açıkladı.

Yatırımcılarına Yüzde 200 Bedelsiz Verecek Yatırımcılarına Yüzde 200 Bedelsiz Verecek

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Yönetim Kurulu’nun 30 Haziran 2023 tarihli finansal tabloları esas alarak, Ulus, Beşiktaş, İstanbul’da 7 parsel ve üzerindeki şirketin mülkiyetindeki taşınmazların, Tekfen Tower’da ve Akmerkez’de şirketin mülkiyetindeki bağımsız bölümlerin, %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesine karar verdiğini belirtti.

Açıklamada, kısmi bölünme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde yapılacağı ve bu nedenle bağımsız denetim raporu ile uzman kuruluş görüşü alınmayacağı ifade edildi.

KAP Açıklaması

"Yönetim Kurulumuz,

1. Şirketimizin maliki olduğu; Ulus, Beşiktaş, İstanbul'da 7 parsel ve üzerindeki şirketimize ait taşınmazların, Tekfen Tower'da şirketimize ait bağımsız bölümler ile Akmerkez'de şirketimiz mülkiyetinde bulunan 2 bağımsız bölümün; Türk Ticaret Kanunu'nun 159 ve devamı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19, 20 ve devamı maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesinde düzenlenen "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmen bölünme" yöntemi ile Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı şeklinde yeni kurulacak bir anonim şirkete devredilmesine,

2. Kısmi bölünme işlemleri için 30.06.2023 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,

3. Kısmi bölünme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca "İştirak Modeliyle Kolaylaştırılmış Usulde" yapılacak olması nedeniyle bağımsız denetim raporu ile uzman kuruluş görüşü alınmamasına,

4. Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, inceleme hakkı duyurusu ve gerekli diğer belgelerin hazırlanmasına ve gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesine,

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı, SPK, Rekabet Kurumu, Ticaret Sicili Müdürlükleri başta olmak üzere gerekli tüm resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına

karar vermiştir."