Türkiye'nin en büyük özel bankaları arasında yer alan Garanti Bankası'ndan Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)'a temettü açıklaması yapıldı. Banka tarafından bugün yapılan açıklama da temettü ödemelerine ilişkin Yönetim Kurulu kararı verildi.

Bu doğrultuda, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (#GARAN) 2024 yılında hisse başına net 2,8070910 TL temettü dağıtma kararını onayladı.

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 12 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 12 Temmuz 2024

LOT BAŞI 2,80 TL ÖDEYECEK

GJsnVjEXcAAIaD4

Bankanın KAP'a yaptığı açıklama kar payı ödeme tarihleri tablosu paylaşıldı. Burada teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 29 Mart 2024 olarak açıklanırken, kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi de 29 Mart 2024 olarak duyuruldu.

Temettünün ödeme tarihi 2 Nisan 2024 olarak belirtilirken kayıt tarihi ise 1 Nisan 2024 olarak tabloda yer aldı.

GARANTİ BANKASI TEMETTÜ KAP AÇIKLAMASI

Banka tarafından KAP'a yapılan açıklama da aşağıda ki ifadelere yer verildi:

Yönetim Kurulunca hazırlanan Bankamızın 2023 hesap yılı Bilanço Karı’nın dağıtımı hususunda teklif, Genel Kurul’un onayına sunuldu. Bankamızın 2023 yılında oluşan vergi sonrası 87.331.719.888,51- Türk Lirası kâr’ın Banka Esas Sözleşmesi’nin 45. maddesine göre aşağıdaki şekilde dağıtılması, dağıtılacak 13.099.758.000,00 Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin 29 Mart 2024 tarihinde dağıtımına başlanılması ve konuyla ilgili işlemlerin Genel Müdürlük tarafından yürütülmesi hususları Genel Kurul’un onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı Kar’ının yukarıdaki şekilde dağıtılması ve dağıtılacak 13.099.758.000,00 Türk Lirası nakit brüt temettü bedelinin 29 Mart 2024 tarihinde dağıtımına başlanılması 14.037.243 Türk Lirası payın olumsuz oyuna karşılık 3.803.721.950,26 Türk Lirası payın olumlu oyuyla, oy çokluğuyla kabul edildi.

Editör: Umut Köse