Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (HUNER) Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal, şirket paylarında önemli bir satış yaptığını açıkladı.

Kartal, 25 Ekim 2023 tarihinde 8,24 TL-8,31 TL fiyat aralığından 2.985.822 TL değerinde HUNER payı sattığını duyurdu.

Kartal, bu satışla birlikte HUNER sermayesindeki payının %28,50’e gerilediğini bildirdi.

Yüzde 150 Oranındaki Bedelsiz Hakkında Önemli Açıklama Yüzde 150 Oranındaki Bedelsiz Hakkında Önemli Açıklama

KAP Açıklaması

"25.10.2023 tarihinde Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. payları ile ilgili olarak 8.24 TL-8.31 TL fiyat aralığından 2.985.822 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. sermayesindeki paylarım 25.10.2023 tarihi itibariyle %28,50 sınırına düşmüştür."

HUNER Ne İş Yapar?

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (HUNER), 2003 yılında kurulan, güneş, biyokütle ve hidroelektrik enerjisi santralleri aracılığıyla elektrik üretimi ve satışı yapan bir şirkettir. Şirket, yurt içi ve yurtdışında elektrik üretim tesisi kurulması, inşaatının yapılması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, enerji ticaretinin yapılarak üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı faaliyetlerinde bulunmaktadır. Şirketin toplam kurulu gücü 70 MW olup, yıllık yaklaşık 250 milyon kWh elektrik üretmektedir. Şirket, çevreye saygılı ve sürdürülebilir bir üretim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmekte ve yenilenebilir enerji sektörüne katkı sağlamayı hedeflemektedir.