Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş. firması 2 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurul Toplantısında Kar Dağıtım Teklifi görüşülmüştü. 01.06.2023’te SPK’dan alınan onay sonrasında ise bugün (06.06.2023) firma hissedarları için bedelsiz sermaye artırımı ihraç belgesi ve hak kullanımı başlıyor.

Ahlatcı Doğal Gaz, Paylarını Geri Alıyor Ahlatcı Doğal Gaz, Paylarını Geri Alıyor

* İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı % 1150 oluyor.

* 2,3 milyon TL tutarındaki iç kaynaklardan alına pay emisyon priminden karşılanıyor.

bedelsiz-1-1

*06.06.2023 tarihinde bedelsiz pay alma hak kullanım tarihi olarak ifade edilirken, 07.06.2023 tarihi borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih olarak ve 08.06.2023 tarihi sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih olarak duyuruldu.

* Şirketin KAP’a yaptığı bildirimde;
“Şirketimizin 208.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, emisyon primi hesabından karşılanmak suretiyle 2.392.000.000 TL artırılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının aşılarak 2.600.000.000 TL'na yükseltilmesi ile ilgili olarak İhraç Belgesinin onaylanmasına ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil edilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve SPK'nın 01/06/2023 tarih ve 2023/29 sayılı Bülteni'nde yayımlanmış olup Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 06.06.2023 olarak belirlenmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” ifadeleri yer alıyor.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) Faaliyeti Nedir?

* Faaliyet Konusu: Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı (Her Çeşit Gazlı Yakıtın, Ana Boru Sistemiyle Dağıtımı Ve Tedariki)
* Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş., İstanbul Ticaret Siciline 514567 sicil numarası ile kayıtlı olup, kurulmuş ve kurulacak şirketlerin; Doğal Gaz Dağıtım faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile 2004 yılında Enerji Yatırım Holding A.Ş. unvanıyla kurulmuştur.

bedelsiz-1-1
2021 yılında Ahlatcı Holding A.Ş. tarafından STFA Yatırım Holding A.Ş. ve Energıser Turkey Sarl’e ait payların tamamı satın alınmış ve 2022 yılında Şirket ünvanı Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Şirket Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet göstermektedir.
Ahlatcı Doğal Gaz 10 şehirde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansına sahiptir ve 1.800.000’i aşkın aboneye hizmet sunmaktadır.
Kuruluş yılı 2004 olan firmanın merkezi İstanbul’dadır.
* Aralık 2002’den beri Borsaya kote olan firmanın halka açıklık oranı % 25,34’dır.
* Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

* Şirketin sermayesi 208 milyon TL’dir.
Ortaklık yapısı ise,
* Ahlatcı Holding A.Ş. % 74,64;
* Diğer ortaklar % 25,36 şeklindedir.

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş. (AHGAZ) Hisseleri Borsada Dün (05.06.2023) Nasıldı?
* 05 Haziran 2023 pazartesi gününü BİST100 endeksi 5.372,66 puan ve % 5,04 yükseliş ile tamamladı.
* AHGAZ hisseleri ise günü 105,40 TL’den ve % 0,19 artış ile yatayda kapattı.