Sermaye Piyasası Kurulu’na bedelsiz sermaye artırımı başvurusu yapacak olan şirket, onay alması durumunda 54 milyon lira olan mevcut sermayesini, 135 milyon liraya ulaştıracak.

elite bedelsiz

KAP üzerinden sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı şöyle duyuruldu;

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 6. Maddesi gereğince çıkarılmış sermayenin yükseltilmesi amacıyla;

100 Milyon Liralık Dev Anlaşma Yatırımcıya Duyuruldu 100 Milyon Liralık Dev Anlaşma Yatırımcıya Duyuruldu

a) Şirketimizin 54.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, 250.000.000,- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, %150 oranında iç kaynaklardan artırılarak 135.000.000-TL'ye çıkarılmasına,

b) Artırılacak 81.000.000 TL'lik sermayenin 46.000.000,- TL'lik kısmının hisse senedi ihraç primlerinden, 35.000.000,- TL'lik kısmının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

c) Şirket sermayesinin %150 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 81.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında A Grubu paylar karşılığında 3.000.000,- TL nominal değerli A Grubu, B Grubu paylar karşılığında 78.000.000,- TL nominal değerli B Gurubu paylar verilmesine,

d) Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.