Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 5 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 5 Temmuz 2024

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) tarafından 22 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi Hakkında hakkında yatırımcıları bilgilendirmek adına açıklama yapıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yüzde 163 bedelsiz pay kullanım tarihi hakkında açıklama yapıldı.

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) şirketi tarafından yapılacak olan bedelsiz sermaye artırımı için pay kullanım hakkı tarihi 23 Ocak 2024 olarak duyuruldu.

KAP Açıklaması

PC İletişim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. (PCILT) şirketi tarafından yapılan açıklamada, ''Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, 175.000.000 TL’lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, %163 oranında artırılarak 45.000.000 TL’den 118.350.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 73.350.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışına ilişkin ihracın SPK tarafından onaylandığı 18 Ocak 2024 tarih ve 2024/04 sayılı SPK bülteninde yayımlanmıştır.

Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmuştur.'' denildi.

PCILT Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında

Pc İletişim (PCILT), yönetim kurulu toplantısında bedelsiz sermaye artırım kararı aldığını yatırımcısına duyurmuştu. 

Şirketin 175.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesi 45.000.000 TL’den, 193% bedelsiz artırılarak 131.850.000 TL’ye yükseltileceği de bildirildi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nun sermaye artırım başvurusunun onaylanmasının ardından portföyünde 100 adet (lot) Pc İletişim hissesi bulunan yatırımcının 293 adet hissesi (lotu) olacak.

Şirket, bölünme gerçekleştiği gün düzeltilmiş fiyattan işlem görecek.

Yatırımcılara pay hakkı 23 Ocak 2024 tarihinde dağıtılacak.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 23.01.2024′ tür.

Editör: Ece Çavuşlu