Europen Endüstri, mevcut 168.780.000,00 TL olan sermayesinin, 421.826.560,00 TL'si (kalan 76.728.608,31 TL yedek akçe ayrılmasına) Hisse Senedi İhraç Primlerinden, 65.014.492,00 TL'si Diğer Sermaye Yedeklerinden ve 104.378.948,00 TL'si Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak üzere toplam 591.220.000,00 TL artırılarak, 760.000.000,00 TL ye yükseltecek.

euren bedelsiz onaylandı

Şirket sermayesinin %350,29 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek 591.220.000,00 TL nominal değerli payların 141.867.579,10 TL değerli 141.867.579,10 adet kısmı A Grubu nama yazılı pay, 136.613.224,32 TL değerli 136.613.224,32 adet B Grubu nama yazılı pay ve 312.739.196,58 TL değerli 312.739.196,58 adet kısmı ise C Grubu Hamiline yazılı pay olarak verilecek.

Europen Endüstri’nin Cuma günü kapanış fiyatı %2,91 artışla, 76,15 TL olarak gerçekleşti.

Borsada Kaçış Sürüyor! Yatırımcı Sayısında Azalma Borsada Kaçış Sürüyor! Yatırımcı Sayısında Azalma

Bu Yıl Halka Arz Oldu

Europen Endüstri, Haziran ayında 16,25 TL’den borsada satış yöntemiyle halka arz oldu. Halka arza toplamda 73.755 yatırımcıdan 671 milyon liralık talep geldi.