Barem Ambalaj, bugün (21 Aralık) gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında, iç kaynaklardan karşılanmak üzere, 210.000.000 TL mevcut sermayesini artırarak 262.500.000 TL’ye çıkarma kararı aldığını KAP üzerinden yatırımcılarına duyurdu.

barma bedelsiz

Şirketin, bedelsiz sermaye artırımına ilişkin aldığı karar ve detaylar KAP üzerinden şu ifadelerle duyuruldu;

Yönetim Kurulumuzun 05.12.2022 tarih ve 2022/23 sayılı kararı ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 52.500.000 TL'den 262.500.000 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırım işlemleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kararına uygun olarak, 17.446.918 TL tutarındaki kısmı Emisyon Primi hesabından ve 192.553.082 TL tutarındaki kısmı Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle toplam 210.000.000 TL'nin 07.12.2022 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı Yeminli Mali Müşavir Halim Aydın tarafından düzenlenen 07.12.2022 tarih ve YMM: 35104111/2489/445/2022/731-091 sayılı mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır. Böylelikle sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının tespitiyle;

1. Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"ndaki şekliyle tadil edilmesine,

2. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

Borsada Rüzgar Tersine Mi Esiyor? Amerikalı Yatırım Bankasından DEV Alım Borsada Rüzgar Tersine Mi Esiyor? Amerikalı Yatırım Bankasından DEV Alım

3. Bedelsiz sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,

4. İhraç belgesinin onaylanmasını takiben, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca esas sözleşmenin sermayeyi gösterir 6ncı maddesinin Ticaret Siciline tescil ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli işlemlerin yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.