Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TUCLK), yönetim kurulunun 16 Ekim 2023 tarihli toplantısında alınan kararlar doğrultusunda önemli bir adım attı.

Şirket, ödenmiş sermayesinin yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerini icra ederken özkaynaklar içindeki oranının düşük kalması nedeniyle çıkarılmış sermayesini %500 oranında artırarak 180.000.000 TL’ye çıkaracak.

Bu bedelsiz sermaye artırımıyla oluşacak paylar, mevcut pay sahiplerine, pay grupları ve sermayeye iştirakleri oranında kayden dağıtılacak.

Ayrıca, iç kaynaklardan yapılacak olan 150.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının tamamı Geçmiş Yıl Karlarından karşılanacak. Şirket, bu adımıyla gelecekteki büyüme hedeflerine daha sağlam bir temel oluşturmayı amaçlıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi ilgili tüm kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu Başkanını yetkilendirdi.

tuclk-bedelsiz-sermaye-artirimi

Enerji Devi, Cengiz Holding'e 139 Milyonluk Satış Yaptı Enerji Devi, Cengiz Holding'e 139 Milyonluk Satış Yaptı

KAP Açıklaması

"Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.10.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1- Şirketin ödenmiş sermayesinin yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerini icra ederken özkaynaklar içindeki oranının çok düşük kalması nedeniyle, çıkarılmış sermayemizin Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6.6 maddesine istinaden, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %500 oranında artış ile 150.000.000-TL artırılarak 180.000.000-TL’ye çıkarılmasına,

2- Yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine, pay grupları ve sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

3- İç kaynaklardan yapılacak olan 150.000.000-TL tutarındaki sermaye artışının tamamının Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına,

4- Yapılacak sermaye artırımı nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere 900.000.000 TL’na artırılmasına,

4- İç kaynaklardan yapılacak olan sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

5- Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Yönetim Kurulu Başkanının yetkili kılınmasına, karar verilmiştir."