GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. (GRSEL), 2022 yılı karından ortaklarına brüt 10 milyon TL net 9 milyon TL kâr payı dağıtma kararı aldığını duyurdu.

Turizm ve taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı açıklamada, kâr payı dağıtım teklifinin 23 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’un onayıyla, temettü detaylarının açıklandığını vurguladı.

Şirket, 2022 yılı vergi mevzuatına göre oluşan net dönem karından toplam 4.432.908,52 TL’nin birinci tertip yedek akçe olarak ayrılacağını, kalan karın ise olağanüstü yedek akçe olarak kalacağını ifade etti. Kâr payının ise yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte peşin ödeneceğini de duyurdu.

GRSEL Temettü

GRSEL, 'Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi' kapsamında, 27 Ekim 2023 tarihinde, brüt 0,0980392 TL, net 0,0882352 TL nakit temettü dağıtacağını açıkladı.

Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024 Günün Önemli Borsa Ve Şirket Haberleri 14 Haziran 2024

grsel-temettu

KAP Açıklaması

"Şirketimiz Yönetim Kurulu, 18.05.2023 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

Yönetim Kurulu yapmış olduğu görüşmeler sonucunda; 2022 yılı karından brüt 10.000.000,00 TL net 9.000.000,00 TL nakit kâr dağıtılmasına ilişkin teklifin ekte yer alan kâr dağıtım tablosunda görüldüğü şekilde 23.05.2023 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına;

Bu çerçevede;

  • 2022 yılı Vergi Mevzuatına göre oluşan net dönem kârından toplam 4.432.908,52 TL nin 1. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
  • Ortaklara brüt 10.000.000,00 TL, net 9.000.000,00 TL nakit kâr payı dağıtılmasına,
  • Kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
  • Kâr dağıtımının yıl içerisinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte peşin ödenecek şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız."