Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GEDZA) tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde, dün SPK tarafından onaylanan yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımına dair açıklamalarda bulundu. GEDZA şirketi yüzde 100 bedelsiz sermaye artırımı yapacak.

Şirket Hisselerinde Milyonluk Alım Yapıldı Şirket Hisselerinde Milyonluk Alım Yapıldı

Yüzde 100 Bedelsiz Sermaye Artırımı

Dün açıklanan SPK bülteninde yer alan bedelsiz sermaye artırımına dair şirket açıklamalarda bulundu. Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında; 

Şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı işlemlerine ilişkin olarak, 105.000.000,00 Türk Lirası mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak üzere çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 23.328.000,00 Türk Lirası’ndan 46.656.000,00 Türk Lirası’na artırılması için yaptığımız , başvurumuza Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.08.2023 tarih ve 2023/50 sayılı bülteninde gerekli iznin verildiği açıklanmıştır.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu'' denildi.