Ulusoy Un #ULUUN, geri alım yoluyla iktisap ettiği kendi paylarını itfa ederek sermayesini 190.970.000 milyon TL’den 178.470.000 TL’ye indireceğini, ardından da iç kaynaklardan karşılanacak şekilde sermayesini 600.000.000 TL’ye yükselteceğini duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, yönetim kurulunun 18 Aralık 2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ilgili tebliği uyarınca, pay fiyatı üzerindeki belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla, geri alınan 12,5 milyon adet payın fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca son dönemde yaşanan enflasyonun sermaye aşındırıcı etkisini önlemek ve hasılatla uyumlu bir sermaye yapısı oluşturmak için, 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle sermayenin yüzde 236,19095 artırılarak 600.000.000 TL’ye bedelsiz olarak yükseltilmesine oybirliği ile karar verildiği ifade edildi.

Enerji Şirketi Ülke Geneli Kazandığı İhaleleri Duyurdu Enerji Şirketi Ülke Geneli Kazandığı İhaleleri Duyurdu

ULUUN-bedelsiz-sermaye-artirimi