Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), dev devlet teşviğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu.

Yapılan açıklamada, şirketin Adana yerleşkesinde yapımı devam eden ve 2024 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenen Elyaf Üretim Tesisi için devlet teşviği uygulanacağını açıkladı.

SASA Polyester, yatırım bedeli yaklaşık 400.000.000 dolar olarak kaydedilen elyaf üretim tesisi yatırımının, 2012/3305 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" kapsamında teşvik belgesi almaya kazandığını belirtti.

Türk Lirası cinsinden güncel kurla değeri 8.094.028.599 TL olarak açıklanan yatırımın teşvik unsurları da açıklandı.

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 17 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 17 Temmuz 2024
  • Gümrük Vergisi Muafiyeti
  • KDV İstisnası
  • Kurumlar Vergisi İndirimi (vergi indirim oranı : %80, yatırıma katkı oranı: %40)
  • Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (7 yıl)
  • Faiz Desteği (TL cinsi kredi/kâr payında 5 puan, döviz veya dövize endeksli kredi/kâr payında 2 puan olarak uygulanacaktır)

KAP Açıklaması

Teşviğin detayları SASA'nın KAP'a yaptığı bildirimde verildi. İşte detaylar:

"ELYAF YATIRIMINA DEVLET YARDIMI HAKKINDA


Şirketimizce daha önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda detayları duyurulan, Adana yerleşkemizde yapımı devam eden ve 2024 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması beklenen, yatırım bedeli yaklaşık 400.000.000 USD olan 402.500 ton/yıl kapasiteli Elyaf Üretim Tesisi Yatırımız 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında teşvik belgesi almaya hak kazanmıştır.


Teşviğe konu yatırım tutarı 8.094.028.599 TL olup yatırımın yararlanacağı teşvik unsurları aşağıdaki gibidir.

a) Gümrük Vergisi Muafiyeti,

b) KDV İstisnası,

c) Kurumlar Vergisi İndirimi (vergi indirim oranı : %80, yatırıma katkı oranı: %40,)

ç) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (7 yıl).

d) Faiz Desteği (TL cinsi kredi/kâr payında 5 puan, döviz veya dövize endeksli kredi/kâr payında 2 puan olarak uygulanacaktır)."