Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ), Muş İli Bulanık İlçesi’nde toplam kurulu gücü 18.761,08 kWp olacak şekilde Güneş Enerji Santrali (GES) yapımına ilişkin olarak Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin ilgili 5/1h maddesi kapsamında çağrı mektubu aldığını duyurdu.

GES yatırımı ile yıllık 33.942 MWs elektrik üretilmesi ve yatırımın 2024 yılının son çeyreği içerisinde tamamlanması ve devreye alınması öngörülüyor.

Naturelgaz, bu doğa dostu enerji üretimi ile ülkemizin temiz enerji hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yatırım Teşvik Belgesi için de başvuru yapılacak ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

NTGAZ tarafından açıklamada yatırımlar ile temiz enerji üretimine destek olunacak, doğanın korunması ve NTGAZ'ın karbon nötr hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Ayrıca doğa dostu enerji üretimi ile maliyet tasarrufu sağlanması ve verimliliğin arttırılması hedefleniyor. 

NTGAZ Faaliyeti Nedir?

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NTGAZ), Türkiye merkezli bir gaz taşıma ve dağıtım şirketidir.

2004 yılında kurulan Naturelgaz, taşımalı doğal gaz sektöründe Sıkıştırılmış Doğal Gaz (CNG) ve Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (LNG) ürünleri ile faaliyet göstermektedir.

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 22 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 22 Temmuz 2024

Boru hattının ulaşmadığı veya ulaşmasının ekonomik açıdan uygun olmadığı bölgelerdeki doğal gaz arzını karşılamak üzere kullandığı taşımalı doğal gaz çözümleri ile Naturelgaz, faaliyetlerini; Endüstriyel CNG ve LNG, Şehir Gazı, Oto CNG ve Kuyu CNG olmak üzere 4 farklı iş kolu aracılığıyla sürdürüyor. Naturelgaz, Türkiye taşımalı doğal gaz sektörünün lideri olarak enerji sektöründeki başarı yolculuğuna devam ediyor. Naturelgaz, şehir gazı çözümleriyle ekonomik ve coğrafi sebeplerle doğal gazın ulaşamadığı ilçe ve beldelere doğal gazı güçlü lojistik ağıyla taşımalı olarak tedarik ediyor.

Oto CNG alanında ise Türkiye genelindeki Oto CNG istasyonları ile CNG kullanan araçlara yakıt sağlıyor, dizel çekici ve kamyonların CNG’ye dönüşümü için müşterilere özel projeler geliştiriyor. Ayrıca boru hatlarına ulaşım imkânlarının mümkün olmadığı kuyularda bulunan doğal gazın, CNG sistemi ile değerlendirilerek Türkiye’ye kazandırılması faaliyetlerini yürütüyor.

Naturelgaz, 12 endüstriyel dolum tesisi, 56.000’i aşkın CNG silindiri, 40 LNG stok tankı, 6 LNG tankeri ve 4 Oto CNG istasyonu ile ülke çapında 7/24 kesintisiz ve temiz enerji ulaştırıyor.

KAP Açıklaması

"Muş İli Bulanık İlçesi’nde toplam kurulu gücü 18.761,08 kWp olacak şekilde Güneş Enerji Santrali (“GES”) yapımına ilişkin olarak, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin ilgili 5/1h maddesi kapsamında Şirketimize Çağrı Mektubu verilmiştir. GES Yatırımı ile yıllık 33.942 MWs elektrik üretilmesi ve yatırımın 2024 yılının son çeyreği içerisinde tamamlanması ve devreye alınması öngörülmektedir. 

GES yatırımlarımız ile ülkemizin temiz enerji üretimine destek olunması, doğanın korunması ve Şirketimizin karbon nötr hedeflerine katkı sağlanması amaçlanmakta ilaveten doğa dostu enerji üretimi ile maliyet tasarrufu sağlanması ve verimliliğimizin arttırılması hedeflenmektedir. 

Bu hedeflere uygun olarak üretilecek elektriğin, öncelikli olarak 10 (on) tesisimizin elektrik ihtiyacının tamamını karşılaması, fazlasının ise ilgili düzenlemeler uyarınca ilgili kurumlarca verilecek izne tabi olmak üzere şebekeye verilmesi planlanmaktadır. Şirketimizce Yatırım Teşvik Belgesi için de başvuru yapılacak ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir."