Şirketlerden Kocaer Çelik #KCAER, yüzde 181 oranında bedelsiz, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası #KLNMA ise, yüzde 25 oranında bedelli verecek.

spkdan 2 sermaye artırımı onayı

Kocaer Çelik Bedelsiz Sermaye Artırımı

Kocaer Çelik (KCAER), çıkarılmış sermayesinin 424.070.000 TL artırılarak 233.500.000 TL'den 657.570.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımında kullanılacak olan 424.070.000 TL'lik tutarın, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında (%181,61) bedelsiz pay olarak dağıtılması onayı SPK tarafından açıklandı.

Holding Şirketi 20,4 Milyar TL’lik Temettü Ödemesini Hesaplara Yatırıyor Holding Şirketi 20,4 Milyar TL’lik Temettü Ödemesini Hesaplara Yatırıyor

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Bedelli Sermaye Artırımı

10.000.000.000,00-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.000.000.000,00-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 500.000.000,00 TL (%25 oranında) artırılarak 2.500.000.000,00 TL'ye çıkarılması kararı SPK tarafından olumlu sonuçlandı.