Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. (AGROT) tarafından 9 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Bahçe Bakım İşi Sözleşmesi hakkında açıklamalar yapıldı. Tarım şirketinin yapmış olduğu bahçe bakım iş anlaşmasının detayları KAP aracılığıyla yatırımcısına duyuruldu.

Tarım şirketi AGROT, Adıyaman Organik Nar Üreticileri Derneği (Dernek) ile bahçe bakım anlaşması üzerinde anlaştı. Anlaşmanın şartları ise KAP'da belirtildi.

5 Milyar Dolarlık Borçlanmaya Onay Geldi 5 Milyar Dolarlık Borçlanmaya Onay Geldi

KAP Açıklaması

Şirketin KAP'a yaptığı duyuruda, '' Şirketimiz 09.01.2024 tarihinde(bugün) Adıyaman Organik Nar Üreticileri Derneği (Dernek)  ile Kefalet Esaslı Bahçe Bakım Sözleşmesi imzalamıştır. 

Söz konusu sözleşme çerçevesinde 2024 yılı üretim sezonu için; 

–  1.092 DA alanda 33 Üretici ile yaklaşık 81.900 ağaç için Organik Nar Yetiştiriciliği

–   2.640 DA alanda  68 Üretici ile yaklaşık 198.000 ağaç için İyi Tarım-Global GAP Uygulamaları Nar Yetiştiriciliği

–   2.250 DA alanda  54 Üretici ile yaklaşık 168.750 ağaç için Konvansiyonel Nar Yetiştiriciliği

yaptırılması hedeflenmekte olup, anılan sözleşmede üreticilerin Derneğin kefaletinde Şirketimizin temin edeceği hasat vadeli girdiler (gübre ve zirai ilaç) ile teknik şartlara uygun tarımsal ürün üretmesi ve üretilecek ürünün tamamının Şirketimize satılmak üzere Derneğe teslim edilmesi hüküm altına alınmıştır.  Söz konusu sözleşmeye göre üreticiler sözleşmeye konu ürünü hasat sezonunda ilgili kooperatifin hakemliğinde ürünün güncel fiyatı baz alınarak Şirketimize kendisine verilen girdiler ürünün tutarından düşülmek üzere mahsuplaşarak satacaklardır.

Dernek sözleşmeli üretim kapsamında, Şirketimiz tarafından üreticiye sağlanan girdilerin kaybı (girdilerin başka bir üreticiye devri, üretilen ürünün üretici tarafından Derneğe teslim edilmemesi yada üretim yapılmaması vb.) durumunda üreticinin Şirketimize ödemediği tüm girdilerin güncel bedelini Şirketimize ödemekle yükümlüdür. Öte yandan, üreticilerin sigorta mevzuatında belirtilen bütün risklere karşı sözleşmeli ekim yapılan ürün için sigortasını Tarsim Bitkisel Ürün Dolu Paketi sigortası yaptırmaları ve herhangi bir doğal afet durumunda Şirketimizce üreticiye sağlanan girdi tutarlarının Tarsim kapsamında Şirketimize ödenmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' denildi.