Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (GEDIK) tarafından 7 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık AŞ paylarının satışı ve Ichain Yatırım Holding AŞ paylarının devir alınması hakkında açıklama yapıldı.

Gedik yatırım şirketi, kripto varlık düzenlemesini yakından takip edildiğini dile getirerek hisse devri yapıldığını KAP açıklaması ile duyurdu.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında,

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 18 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 18 Temmuz 2024

''Sayın Paydaşlarımız;   

Ülkemizde, kripto varlıkların yasal bir zeminde düzenlenmesini amaçlayan çalışmaların yakın zamanda sonuçlandırılması ve yeni düzenlemelerle Sermaye Piyasaları Kurulu’nun kripto varlık sektörünün düzenleyicisi olarak yetkilendirileceği beklenmektedir. Dolayısıyla, sermaye piyasalarında faaliyet gösteren Şirketimiz tarafından kripto varlık alanına yatırım yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, ana ortağımız Inveo Yatırım Holding AŞ’nin Ichain Yatırım Holding AŞ’de sahip olduğu nama yazılı 10.000.000- TL. nominal değerdeki payların 12.800.000.-TL bedel ile satın alınmasına karar verilmiştir. 

Devir sonrasında, Ichain bünyesinde öncelikli olarak Türkiye’de faaliyet gösterecek bir kripto varlık borsa yatırımı yapılması planlanmaktadır. Böylece, yatırımcılara sunulan ürün portföyüne kripto varlıkların eklenmesi sağlanacaktır.

Şirketimizin 6 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden sermayesinin %13,94’üne sahip olduğumuz Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık AŞ ‘deki paylarımızın tamamı olan 382.500 adet payın 382.500 TL bedel ile Şirketimizin %100’üne sahip olduğu Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fintech GSYF AŞ’ye devredilmesine karar verilmiştir. '' denildi.

Editör: Ece Çavuşlu