Sermaye Piyasası Kurulu’na yapılan başvuru, KAP üzerinden yatırımcılara şöyle duyuruldu;

snpam bedelsiz

Şirketimizin 24/08/2023 ve 28/08/2023 tarihli kararları çerçevesinde, Şirket sermayesinin, % 100'ü bedelli ve % 100 ‘ü bedelsiz olmak üzere 130.000.000 TL.'sından 390.000.000.000 TL ‘na artırılmasına ve iç kaynaklardan karşılanacak bedelsiz 130.000.000 .- TL. nin ; 29.901.835,14.-TL ‘lik bölümünün 2022 yılı bilançosunda yer alan Özel Fonlar ve 100.098.164,86.-TL ‘lik bölümünün de Olağanüstü Yedeklerden karşılanması ,

11 Haziran 2024 Günün Öne Çıkan Borsa Ve Şirket Haberleri 11 Haziran 2024 Günün Öne Çıkan Borsa Ve Şirket Haberleri

pay sahiplerinin , paylarının % 100 ‘ ü oranında rüçhan hakkı kullanmasıyla ilgili Ana sözleşme tadili ve ön izni için 04.09.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Esas Sermaye sisteminde olan şirketimiz, SPK madde tadil onayı/ ön izni sonrası mevzuat gereği genel kurul onayına gidecektir.