Ege Gübre Sanayi #EGGUB, 40.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini 60.000.000 TL artırarak 100.000.000 TL’ye yükseltecek.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasında, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 14 Aralık 2023 tarihli kararıyla sermaye artırımına ilişkin başvurunun onaylandığını hatırlattı.

2024 Bedelsiz Sermaye Artırım Takvimi 2024 Bedelsiz Sermaye Artırım Takvimi

EGGUB-bedelsiz-tarihi

EGGUB Bedelsiz Tarihi

EGGUB tarafından yapılan açıklamada, sermaye artırımının tamamının geçmiş dönem karlarından karşılandığı, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin ise 20 Aralık 2023 olduğu ifade edildi.

ege-gubre-EGGUB-bedelsiz-hak-kullanim-tarihi

EGGUB'un bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yaptığı KAP açıklaması:

"Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilindeki 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı geçmiş dönem karlarından karşılanmak suretiyle 60.000.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek 14.12.2023 tarihli 78/1708 sayılı kararı ile onaylanmış olup sermaye artırımına ilişkin onaylı ihraç belgesi ekte sunulmuştur.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 20.12.2023'tür.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."