LDR Turizm A.Ş. (LIDER), çıkarılmış sermayesini 66.000.000 TL’den 165.000.000 TL’ye yükseltme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şirket, sermaye artırımının kayıtlı sermaye tavanı olan 265.000.000 TL içerisinde gerçekleştirildiğini belirtti.

LIDER, sermaye artırımının kaynaklarını şöyle sıraladı:

  • Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan mali tablolara göre 60.000.000 TL Olağanüstü Yedekler ve 39.000.000 TL Paylara İlişkin Primler kalemlerinden.
  • Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise 60.000.000 TL Geçmiş Yıllar Karı ve 39.000.000 TL Paylara İlişkin Primler kalemlerinden.

LIDER, sermaye artırımına ilişkin İhraç Belgesi’nin ve Esas Sözleşme’nin “Sermaye, Paylar ve Payların Devri” başlıklı 6’ncı maddesinin tadilinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını duyurdu. Şirket, pay ihracının SPK tarafından onaylanmasına ilişkin duyurunun 01 Aralık 2023 tarih ve 2023/76 sayılı SPK bülteninde yayımlandığını bildirdi.

Haftalar Sonra Büyük Anlaşmaya İmzayı Attı Haftalar Sonra Büyük Anlaşmaya İmzayı Attı

LIDER, sermaye artırımı ile ilgili gelişmeleri pay sahipleri ve kamuoyu ile paylaşacağını ifade etti.