Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. (FONET), çıkarılmış sermayesinin yüzde 260 oranında artırarak 144.000.000 TL’ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) yapılan başvuruya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şirket, 19 Ekim 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduğunu, 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, tamamı geçmiş yıl karlarından olmak üzere 104.000.000 TL artırılarak 144.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için başvurduğunu duyurdu.

Şirket, SPK’nın başvurusunu onayladığını, onayın 01 Aralık 2023 tarihinde 2023/76 sayılı bültende yayınlandığını bildirdi.

Borsada bu hafta en çok kazandıran hisseler Borsada bu hafta en çok kazandıran hisseler

Şirket, sermaye artırımının bedelsiz olarak gerçekleştirileceğini, mevcut pay sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında pay dağıtılacağını, yeni payların kayden teslim edileceğini bildirdi.