Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS), Bedelsiz sermaye artırımı işlemini başarıyla tamamladığını ve tescil ettirdiğini duyurdu. Şirket, 26 Temmuz 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) bir bildirim yayınlayarak bu haberi paylaştı.

KAP Açıklaması

"Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 325.000.000 TL’den 565.000.000 TL’ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 8. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.07.2023 tarihinde tescil edilerek 26.07.2023 tarih ve 10879 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır."

13 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Haberleri 13 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Haberleri

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Faaliyeti Nedir?

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HDFGS), Türkiye’nin önde gelen girişim sermayesi yatırım şirketlerinden biridir. 2005 yılında kurulan HDFGS, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yatırım yapmakta, onlara finansal, stratejik ve operasyonel destek sağlamaktadır. HDFGS’nin portföyünde, teknoloji, sağlık, eğitim, enerji, lojistik gibi farklı sektörlerden şirketler bulunmaktadır. HDFGS, portföyündeki şirketlerin değerini artırmak için aktif bir yönetim yaklaşımı benimsemekte, yönetim kurullarında temsil edilmekte, finansal raporlama, denetim, risk yönetimi, kurumsal yönetim gibi konularda danışmanlık yapmaktadır. HDFGS ayrıca, portföyündeki şirketlerin büyüme potansiyellerini değerlendirmek için sektör analizleri, pazar araştırmaları, rekabet analizleri gibi çalışmalar yapmakta, Şirket Birleşme ve Satın Almalar (M&A) ve İlk Halka Arz (İHA) gibi süreçlere hazırlamakta ve desteklemektedir. HDFGS’nin vizyonu, Türkiye’nin girişim ekosistemine katkıda bulunmak, yenilikçi ve sürdürülebilir iş modelleri geliştiren şirketlere yatırım yapmak ve onları ulusal ve uluslararası pazarlarda başarıya ulaştırmaktır.