SPK’ya yapılacak başvuruyla, onay alınması halinde 11.000.000 TL mevcut sermaye, 22.000.000 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere %200 oranında bedelsiz sermaye artırımı ile 33.000.000 TL’ye ulaşacak.

Bedelsiz sermaye artırımı kararına dair yapılan açıklama şöyle oldu;

link bedelsiz sermaye artırımı

11.000.000,-TL olan Şirket ödenmiş sermayesinin %200 oranında artırılmak suretiyle 33.000.000,-TL'na çıkarılmasına ve artırılan 22.000.000,-TL sermayenin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,

İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle artırılan 22.000.000,-TL'nin 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla yasal defter ve kayıtlarımızda yer alan 4.982.982,63 TL "Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları" ve 17.017.017,37 TL "Olağanüstü Yedekler" Hesaplarından; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 30 Haziran 2023 tarihli finansal tablolarımıza göre ise tamamının "Geçmiş Yıllar Karları" Hesabından karşılanmasına,

Artırılan 22.000.000,-TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine ve kaydileştirme esasları çerçevesinde kaydi pay olarak ihracına,

Sermaye artırımı amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte verildiği gibi değiştirilmesine,

Sermaye artırımına ilişkin Esas Sözleşme değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla her türlü işlemin yürütülmesi hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Dev Şirket GES Projesine İlişkin Kararı Duyurdu Dev Şirket GES Projesine İlişkin Kararı Duyurdu