Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 07 Aralık Çarşamba günü olarak açıklanan Europen Endüstri, sermayesini 168.780.000 TL’den, 760 milyon liraya çıkarıyor.

euren bedelsiz tarihi

Şirket Yönetim Kurulu’nun 28.09.2022 tarih ve 2022/30 sayılı karar kapsamında; 675.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 168.780.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, İç kaynaklardan karşılanmak üzere toplam 591.220.000,00 TL artırılarak 760.000.000,00 TL' ye çıkarılması hususunda, bedelsiz sermaye artırımı ve şirket esas sözleşmesinin " Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadiline ilişkin izin ve onay verilmesi amacıyla 29.09.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştı. Yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup 02.12.2022 tarih 2022-66 sayılı bültende yayınlanmıştı.

SPK Onayladı, Sermayesini Arttıracak SPK Onayladı, Sermayesini Arttıracak

Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih 8 Aralık 2022

Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih ise 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.